Garantiniai įsipareigojimai ir prekių grąžinimo tvarka

„Ergostalas“ parduodamų prekių pagrindinės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygos bei terminai nurodomi tokių prekių aprašymuose, bei detalizuojami garantiniame talone. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus (ekrano) ypatybių. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d., Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Klientas (Pirkėjas). Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingai supakuotoje pakuotėje;
2. Prekė negali būtū sugadinta Pirkėjo;
3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą.

Prekių kategorijų atžvilgiu taikomi garantiniai įsipareigojimai

Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminus rasite kiekvienos prekės aprašyme. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės surinkimo ir eksploatavimo sąlygos. Nusipirkus vieną iš prekių, prieš ją surenkant, būtina atidžiai apžiūrėti, susipažinti su vartotojo instrukcija, prekės surinkimo instrukcija. Tuo atveju, jei nusipirkę vieną iš prekių, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo Klientui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba grąžinami sumokėti pinigai. Garantijos galiojimo laikotarpiu pastebėjus paslėptus prekės trūkumus, prašome juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti mums nuotrauką su aprašymu elektroniniu paštu
info@ergostalas.lt. Prekės gamintojas tokiu atveju nustatys, ar prekės defektui taikoma garantija, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo sprendimą nedelsiant informuosime Klientą nurodytais kontaktiniais duomenimis sutartu būdu. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos tik per teisės aktuose bei mūsų Pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytą terminą ir tik laikantis Taisyklių nurodytų reikalavimų. Šiuo atveju prekės/-ių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs (Pirkėjas). Įsidėmėkite, kad gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims, o kokybiškai surinktų baldų, baldų furnitūros ar ergonomiškų stalų kojų sistemų grąžinti negalima.

Turite klausimų?

Reikia gero patarimo ir greito atsakymo?

+370 (676) 24010